Nota legal

El present Avís Legal regula l'accés, navegació i ús de la pàgina web /val/ d'ara en avant "la Web", la titularitat de la qual correspon a la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana, (d'ara en avant, "FISABIO"), amb domicili en l'Av. de Catalunya 21, 46020 València, Espanya, amb CIF G98073760, constituïda el 20 d'octubre de 2008 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat de Valenciana, amb un num. 501V

Si desitja contactar amb FISABIO pot fer-ho per escrit en l'adreça facilitada anteriorment, o si ho preferix, a través del telèfon 961925700 o de l'adreça de correu electrònic fundacion@fisabio.es

L'accés i utilització de la Web li atribuïxen la condició d'Usuari, la qual cosa implica l'adhesió al present Avís Legal en la versió publicada en el moment en què s'accedisca a esta. Si no estiguera d'acord amb este, haurà d'abstindre's d'accedir a la Web o d'utilitzar els servicis que es presten a través d'esta.

El present Avís Legal es regix pels principis de legalitat i de bona fe, comprometent-se l'Usuari a utilitzar la Web, així com la informació o servicis subministrats, de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l'orde públic. La utilització no autoritzada de la informació continguda en esta Web, la seua revenda així com la lesió de drets de tercers, donaran lloc a les responsabilitats legalment establides

FISABIO es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web, així com l'Avís Legal d'esta. Per això, FISABIO recomana a l'Usuari llegir este Avís Legal atentament cada vegada que accedisca a la Web.

L'accés a determinats Continguts, Productes i/o Servicis oferits a través de la Web pot trobar-se sotmés a unes certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substituïxen, completen i/o modifiquen este Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització d'estos Continguts, Productes i/o Servicis, l'Usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas d'existir discrepància entre el que s'establix en el present Avís Legal i les condicions particulars de cada servici específic, prevaldrà el que es disposa en estes últimes.

FISABIO no es responsabilitza pel mal ús o apropiació indeguda dels continguts o informació publicada en la Web. L'usuari reconeix i accepta que tota la informació i/o continguts als quals accedisca a través de la Web ho és per al seu únic i exclusiu ús personal i intransferible i que la mateixa es presenta de mode merament orientatiu o divulgatiu no considerant-se en cap cas vinculant. Queda prohibida la cessió a tercers de qualsevol tipus i forma de tota o part de la informació i/o continguts als quals puga tindre accés l'usuari a través de la Web.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

FISABIO és l'única i exclusiva titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les marques, imatges, textos, dissenys, animacions, programació i disseny del Web o qualsevol altre contingut o elements d'este, o, si és el cas, disposa dels permisos o llicències necessàries per a la seua utilització. L'Usuari reconeix i accepta que l'accés i/o descàrrega de qualsevol contingut i/o element que es trobe a la seua disposició a través de la Web és per al seu ús personal i intransferible. Qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, o transformació, així com qualsevol altra forma d'explotació de tot o part d'estos continguts o elements, realitzat sota qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà, requerirà el consentiment previ i per escrit de FISABIO, o si és el cas, del seu titular.

Així mateix, tots els signes distintius que apareixen en el lloc web o són titularitat de FISABIO o compta amb les corresponents llicències, i es troben degudament registrats, quedant prohibida la seua reproducció o distribució sota cap mig, sense la deguda, prèvia i expressa autorització del seu titular.

L'accés i navegació per la Web en cap cas s'entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de FISABIO o, si és el cas, del titular dels drets al qual corresponguen.

Links

La Web podrà incloure enllaços a altres pàgines web o recursos gestionats per terceres parts que no siguen de FISABIO, inclosos anunciants. FISABIO no ha revisat totes les pàgines web vinculades a esta pàgina web i no es fa responsable del contingut o veracitat d'estes pàgines web externes ni tampoc de la disponibilitat d'estes pàgines web o recursos externs; i no aprova ni es responsabilitza, de manera directa o indirecta, de les pràctiques de privacitat o del contingut d'estes pàgines web, incloent (sense restriccions) qualsevol publicitat, producte o altres materials o servicis de la pàgina web o disponibles en estes pàgines web o recursos, ni per danys, pèrdues o infraccions causats, o presumptament causats, per l'ús, o en relació amb l'ús o dependents d'este contingut, béns o servicis disponibles en estes pàgines web o recursos externs.

Política de privacitat / Cookies

Veure la Política de Privacitat d'usuaris i la Política en l'ús de cookies.

Exempció de responsabilitat

FISABIO ha adoptat les mesures necessàries per a assegurar el correcte funcionament de la Web. No obstant això, FISABIO no serà responsable de falta de disponibilitat de la Web en un moment determinat, ja siga per causes tècniques, tasques de manteniment del sistema, interferències, interrupcions dels subministradors del servici Internet o per qualsevol altra causa o fallades que es produïren en l'accés, funcionament i operativitat de la Web, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la mateixa per causes alienes a FISABIO.