PUBLICACIÓN
volver a Inicio  
Photoprotection and photoreception of intraocular lenses under xenon and white LED illumination.
         
  Año   2016  
  Título   Photoprotection and photoreception of intraocular lenses under xenon and white LED illumination.  
  Nombre publicación   Journal francais d'ophtalmologie  
  Autor/es   Artigas JM, Navea A, García-Domene MC, Artigas C, Lanzagorta A.  
  Centro   FISABIO - Oftalmología Médica  
  Área    
  Ref. bibliog.   Artigas JM, Navea A, García-Domene MC, Artigas C, Lanzagorta A. Photoprotection and photoreception of intraocular lenses under xenon and white LED illumination. J Fr Ophtalmol. 2016 May. [Epub ahead of print] doi: 10.1016/j.jfo.2015.11.014.  
  Tipo de publicación   Artículo  
  Factor de Impacto   0.387 [JCR Science Edition 2014]  
  DOI   10.1016/j.jfo.2015.11.014  
  PMID   27180649  
 


 
      <<<<<