TEST DIAGNÒSTIC QUE PREDIU EL RISC A PATIR CÀRIES I LA SEUA CAUSA

Amb una simple mostra de saliva, el SIMMA test prediu amb una fiabilitat del 98% el risc de cada persona a patir càries, així com la causa que la provoca, aspecte que la diferencia d’altres tests presents en el mercat. Gràcies al mesurament de distints "biomarcadors", la invenció permet aplicar un tractament personalitzat preventiu a cada individu.

Fitxa tecnològica

 


NOU TRACTAMENT INTRAVITRI PER A LA RETINOPATIA DIABÈTICA

La retinopatia diabètica és una de les principals causes de ceguera a nivell mundial. La present invenció formula un nou tractament intravitri que inhibix el problema inflamatori de base que desencadena la malaltia. Es tracta d’una opció terapèutica amb un principi actiu que ja ha demostrat la seua eficàcia en fase experimental i que milloraria el cost/efectivitat dels tractaments actuals.

Fitxa tecnológicaTETINA DOSIFICADORA DE MEDICAMENTS A LACTANTS

L’administració de medicaments a lactants  sol comportar problemes de dosificació i estrés a causa del rebuig del bebé. Esta tetina dosificadora, aplicable a biberons estàndard, permet l’administració de medicaments de forma controlada,  permet conéixer exactament la quantitat de medicament que el lactant ha ingerit,  camufla el sabor del medicament i controla la velocitat d’administració.

Fitxa tecnològica FLASCONS PER A DETECCIÓ I TIPIFICACIÓ DE CEPS BACTERIANS PRODUCTORS DE CARBAPENEMASES, KIT I MÈTODE DE DETECCIÓ

La Fundació FISABIO ha desenrotllat un test que, amb una simple mostra de sang del pacient i en una única reacció, permet el diagnòstic de bacteris multiresistents a antibiòtics d’última generació. El seu ús en la pràctica clínica d’una banda, permetrà optimitzar el tractament antibiòtic dels pacients i d’un altre, detectar i controlar precoçment els brots d’infeccions intrahospitalàries.

Fitxa tecnològica 

Tecnologia llicenciadaNOUS PROBIÒTICS ANTICÀRIES

L’Àrea de Genòmica i Salut de la Fundació FISABIO ha descobert una nova espècie bacteriana, fins ara desconeguda per la comunitat científica, batejada amb el nom de Streptococcus dentisani. Este nou microorganisme actua com a escut contra els bacteris causants de càries, per la qual cosa pot utilitzar-se com a producte probiòtic per al seu tractament i/o prevenció ajudant a reduir la incidència d’esta malaltia infecciosa.

Fitxa tecnològica 

Tecnologia llicenciada

 BEINA D’ACCÉS PERCUTANI PER AL TRACTAMENT QUIRÚRGIC DE LA LITIASI URINÀRIA

La litiasi o càlcul urinari és una malaltia amb alta incidència a escala mundial. Encara que el seu tractament quirúrgic ha millorat gràcies a l’ús de beines d’accés percutani, seguixen presentant-se inconvenients tant per al pacient com per al professional. La present invenció resulta una millora d’esta tècnica, i impedix que la beina migre a l’interior del pacient, reduïx la fricció amb el nefroscopi i facilita la introducció de material pel seu interior.

Fitxa tecnològicaAGENDA SAMA / SAFETY AGENDA MOBILE APP (SAMA)

Els esdeveniments adversos (EA) són una realitat en l’assistència sanitària habitual. SAMA és una app mòbil destinada a millorar la seguretat dels pacients com a ferramenta estratègica del centre sanitari. Ajuda els directius en la gestió de les intervencions en matèria de seguretat del pacient de què són directament responsables i contribuïx a promoure una cultura proactiva en seguretat del pacient.

Fitxa tecnològicaSISTEMA RESONADOR DE MICROONDAS PARA LA MONITORIZACIÓN NO INVASIVA DE GLUCOSA EN SANGRE

Se ha desarrollado un circuito resonador que mide la permitividad relativa del tejido biológico sobre el que se coloca y permite determinar, de modo no invasivo, el nivel de glucosa en sangre. Este sistema emplea la tecnología de microondas y el tejido biológico que se monitoriza es la lengua, lo cual simplifica su aplicación práctica.

Ficha tecnológicaMÉTODO DE DIAGNÓSTICO Y/O PRONÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Aunque la enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia, aún no existen marcadores que permitan su detección temprana. La presente invención aborda esta problemática mediante la detección de presenilina 1 (PS1) en el líquido cefaloraquídeo como marcador diagnóstico y/o pronóstico en el desarrollo y progreso de la EA, permitiendo incluso la monitorización del tratamiento.

Ficha tecnológica