Plataforma PRECIPITA
     
 
   
 

 

 

 

La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) juntament amb l'equip de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) volen promoure la cerca de finançament col•lectiu de la ciència a través de PRECIPITA, la primera plataforma pública de micromecenatge en Espanya,  centrada en projectes d'investigació i divulgació científica.

PRECIPITA és una eina a disposició de la comunitat científica per a la cerca de finançament, la divulgació del coneixement científic i l'obertura dels centres d'investigació a la societat, per tal que els ciutadans puguen realitzar una donació a qualsevol projecte publicat i afavorir la seua implicació activa en ciència.

Els projectes publicats a la plataforma son objecte d'un procés de selecció per garantir la seua idoneïtat i qualitat. L'investigador o la investigadora responsable ha de complir els següents requisits:

•    El projecte ha de desenvolupar-se en un centre públic d'investigació.

•    El projecte o la línia d'investigació del projecte ha d'haver sigut avaluat en una convocatòria nacional o internacional.

•    L'investigador principal ha d'estar en actiu. Per a açò ha d'aportar publicacions científiques pròpies o en col•laboració o haver participat en accions de divulgació científica durant els últims 2 anys.

•    El projecte ha de tenir impacte social, és a dir, ha de realitzar aportacions valuoses al seu entorn.

Aquesta via de finançament no només permet complementar el finançament obtingut per altres mitjans, sinó també donar a conéixer els projectes en marxa en FISABIO, el valor que té el treball que realitzen els i les nostres professionals i col•laborar per incrementar la cultura i el coneixement científic dels ciutadans.

Si tens interès a participar, complimenta la sol•licitud de participació i fes-nos-la arribar via email al següent correu electrònic: innovacion_fisabio@gva.es. Per a més informació, també pots cridar al telèfon 96 192 63 19.

Consulta la plataforma web de Precipita.

Més informació: