TEST DIAGNÒSTIC QUE PREDIU EL RISC A PATIR CÀRIES I LA SEUA CAUSA

Amb una simple mostra de saliva, el SIMMA test prediu amb una fiabilitat del 98% el risc de cada persona a patir càries, així com la causa que la provoca, aspecte que la diferencia d'altres tests presents en el mercat. Gràcies al mesurament de distints "biomarcadors", la invenció permet aplicar un tractament personalitzat preventiu a cada individu.

Fitxa tecnològica

 


NOU TRACTAMENT INTRAVITRI PER A LA RETINOPATIA DIABÈTICA

La retinopatia diabètica és una de les principals causes de ceguera a nivell mundial. La present invenció formula un nou tractament intravitri que inhibix el problema inflamatori de base que desencadena la malaltia. Es tracta d'una opció terapèutica amb un principi actiu que ja ha demostrat la seua eficàcia en fase experimental i que milloraria el cost/efectivitat dels tractaments actuals.

Fitxa tecnològicaTETINA DOSIFICADORA DE MEDICAMENTS A LACTANTS

L'administració de medicaments a lactants  sol comportar problemes de dosificació i estrés a causa del rebuig del bebé. Esta tetina dosificadora, aplicable a biberons estàndard, permet l'administració de medicaments de forma controlada,  permet conéixer exactament la quantitat de medicament que el lactant ha ingerit,  camufla el sabor del medicament i controla la velocitat d'administració.

Fitxa tecnològica FLASCONS PER A DETECCIÓ I TIPIFICACIÓ DE CEPS BACTERIANS PRODUCTORS DE CARBAPENEMASES, KIT I MÈTODE DE DETECCIÓ

La Fundació FISABIO ha desenrotllat un test que, amb una simple mostra de sang del pacient i en una única reacció, permet el diagnòstic de bacteris multiresistents a antibiòtics d'última generació. El seu ús en la pràctica clínica d'una banda, permetrà optimitzar el tractament antibiòtic dels pacients i d'un altre, detectar i controlar precoçment els brots d'infeccions intrahospitalàries.

Fitxa tecnològica 

Tecnologia llicenciadaNOUS PROBIÒTICS ANTICÀRIES

L'Àrea de Genòmica i Salut de la Fundació FISABIO ha descobert una nova espècie bacteriana, fins ara desconeguda per la comunitat científica, batejada amb el nom de Streptococcus dentisani. Este nou microorganisme actua com a escut contra els bacteris causants de càries, per la qual cosa pot utilitzar-se com a producte probiòtic per al seu tractament i/o prevenció ajudant a reduir la incidència d'esta malaltia infecciosa.

Fitxa tecnològica 

Tecnologia llicenciada

 BEINA D'ACCÉS PERCUTANI PER AL TRACTAMENT QUIRÚRGIC DE LA LITIASI URINÀRIA

La litiasi o càlcul urinari és una malaltia amb alta incidència a escala mundial. Encara que el seu tractament quirúrgic ha millorat gràcies a l'ús de beines d'accés percutani, seguixen presentant-se inconvenients tant per al pacient com per al professional. La present invenció resulta una millora d'esta tècnica, i impedix que la beina migre a l'interior del pacient, reduïx la fricció amb el nefroscopi i facilita la introducció de material pel seu interior.

Fitxa tecnològicaAGENDA SAMA / SAFETY AGENDA MOBILE APP (SAMA)

Els esdeveniments adversos (EA) són una realitat en l'assistència sanitària habitual. SAMA és una app mòbil destinada a millorar la seguretat dels pacients com a ferramenta estratègica del centre sanitari. Ajuda els directius en la gestió de les intervencions en matèria de seguretat del pacient de què són directament responsables i contribuïx a promoure una cultura proactiva en seguretat del pacient.

Fitxa tecnològicaMÈTODE DE DIAGNÒSTIC I/O PRONÒSTIC DE LA MALALTIA D'ALZHEIMER

Encara que la malaltia d'Alzheimer  és la forma més comuna de demència, encara no hi ha marcadors que permeten la seua detecció primerenca. La present invenció aborda esta problemàtica per mitjà de la detecció de presenilina 1 (PS1) en el líquid cefaloraquidi com a marcador diagnòstic y/o pronòstic en el desenrotllament i progrés de la malaltia, permetent inclús la monitorització del tractament.

Fitxa tecnològicaPRÒTESI NEOVAGINAL

 

El producte consistix en una pròtesi destinada a ser introduïda temporalment en l'espai definit entre la bufeta i el recte de dones amb agenesi vaginal i en intervencions de canvi de sexe, per a crear una cavitat vaginal artificial o neovagina amb un diàmetre llumener adequat per mitjà de la intervenció quirúrgica coneguda com a tècnica de McIndoe. Usant esta pròtesi podria fer-se la intervenció sense empelt de pell de la dona.

Fitxa tecnològica

Tecnologia llicenciada

   


SISTEMA DE SEGELLAT DURAL

La Cefalea Post-Punció Dural (CPPD) és una complicació de l'anestèsia epidural prevalent a nivell mundial, provocada per la fugida de líquid cefaloraquidi a través d'una bretxa accidental en la duramàter. Actualment no té cap tractament efectiu. El nou sistema de segellat dural instantani, que permet reparar la lesió en el mateix moment que es provoca, està dissenyat per previndre l'aparició de CPPD i així estalviar sofriment al pacient, a més de reduir els costos derivats del problema clínic.
 

Fitxa tecnològica APPTIVAMENT

Presentem una app per a dispositius mòbils amb l'objectiu de contribuir a l'estimulació funcional i cognitiva de pacients amb malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, mitjançant l'ús de tecnologia basada en el joc i amb especial atenció a activitats de la vida diària, teràpies de recuperació de la memòria i musicoteràpia personalitzada.
 

Fitxa tecnològica HER2 COM A PREDICTOR GENÒMIC EN CÀNCER DE MAMA HER2+

 

La present invenció permet predir el grau d'eficàcia de distintes teràpies en pacients amb càncer de mama HER2+. El mètode utilitza un marcador in vitro que permet ajudar a l'oncòleg en la decisió de la teràpia més adequada, i particularment en la possibilitat d'evitar la quimioteràpia en estadis inicials d'aquesta malaltia.

Fitxa tecnològica 

Tecnologia llicenciadaTUMEDICINA

 

TuMedicina és una aplicació per a smartphones i tablets a manera de prospecte electrònic, que transforma els codis de barra i els codis QR en instruccions verbals. N'hi ha prou amb situar la caixa del medicament sobre la pantalla del dispositiu mòbil perquè detecte el codi i emeta un missatge de veu amb la informació del medicament.  La informació es pot adaptar al pacient, permetent la seua autogestió i millorant la seua seguretat, sobretot en situacions de polimedicació i fonamentalment en pacients majors. A més, pot resultar especialment útil per als familiars i personal cuidador, o inclús com a ferramenta d'ús per al seu farmacèutic habitual.
 

Fitxa tecnològica PLATAFORMA DE DIAGNÒSTIC PRECOÇ D'ALTERACIONS DE L'ESTEREÒPSIA

La plataforma dissenyada ofereix un sistema per a mesurar la percepció en profunditat (en mm) d'un o una pacient basat en tècniques de visió artificial, i d'aquesta manera diagnosticar i realitzar seguiment de pacients amb problemes en la visió en estèreo i d'agudesa estereoscòpica no detectable pels sistemes tradicionals.

Fitxa tecnològica  PRÒTESI PARCIAL D'ESCAFOIDE ESTABILITZADA

La nova pròtesi simula, tant en dimensions com en morfologia, l'escafoide anatòmic i s'ha dissenyat en tres grandàries que s'adapten a qualsevol pacient, amb l'objectiu d'alleujar el dolor i mantenint el major rang de mobilitat i força possibles, i per tant no conduirà en un futur al col•lapse i l'artrosi carpiana.
 

Fitxa tecnològica