Consulta les bases de la modalitat d'ajudes Fisabio per a la realització de projectes d'innovació i transferència tecnològica

 • El termini de presentació de sol•licituds serà del 18 de desembre de 2020 al 4 de febrer de 2021

La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) manté actiu el Programa d'ajudes 2018-2022, la dotació econòmica del qual ascendeix a un total de 2.500.000 d'euros per als cinc anys, amb càrrec als fons propis de la fundació.

En el marc d'aquest programa, s'inclou la V convocatòria d'ajudes per al Foment de l'Activitat Investigadora, que comprén les sis modalitats següents:
 

 1. Ajudes per a tesis doctorals
 2. Ajudes per a projectes d'innovació i transferència tecnològica
 3. Ajudes per a contractes de postgrau
 4. Ajudes per a projectes d'investigació per a grups associats
 5. Ajudes per a projectes d'investigació per a grups emergents
 6. Ajudes per a projectes d'investigació per a grups consolidats


Ajudes per a projectes d'innovació i transferència tecnològica

En aquesta modalitat, es convoca la concessió de 3 ajudes de fins a 2 anys de durada per a professionals i personal investigador amb vinculació laboral amb algun dels centres de l'àmbit d'actuació de Fisabio, i que desenvolupen projectes l'objectiu dels quals siga transformar el coneixement generat en productes o processos innovadors, així com facilitar la seua incorporació al teixit productiu i al sistema sanitari.

La dotació econòmica d'aquesta convocatòria és de 75.000 euros, que es distribuiran en tres ajudes dotades amb un màxim de 25.000 euros cadascuna per a projectes de màxim dos anys de durada.

Requisits
 

 • El projecte comptarà amb una persona investigadora principal, que haurà de tindre vinculació laboral amb algun dels centres adscrits o amb conveni amb Fisabio, durant tot el temps d'execució del projecte.
 • No podran ser beneficiaris de l'ajuda aquells/es IP que hagen rebut finançament en aquesta mateixa modalitat en la IV convocatòria d'ajudes intramurals de Fisabio 2019.
 • Una mateixa persona investigadora podrà participar en un màxim de dos projectes/sol•licituds, sent IP només en un d'ells.
 • Els projectes d'innovació i transferència tecnològica són compatibles amb la sol•licitud d'altres modalitats d'ajudes de la V convocatòria d'ajudes per al Foment de l'Activitat Investigadora.
 • En els casos en els quals personal alié als departaments de Salut i els centres gestionats per Fisabio forme part de l'equip investigador, aquests no podran suposar més del 50% del personal de l'equip col•laborador.

Accedeix a les bases i models de la Convocatòria a través de l'apartat de convocatòries d'aquesta pàgina web i del mòdul de Fundanet.
 
Per a més informació o dubtes, pots contactar amb l'Àrea de Gestió de Projectes de Fisabio, a través del correu proyectos_fisabio@gva.es
 


>>>>>
<<<<<