ISABIAL                                                                                       

L’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant Fundació - FISABIO (d’ara en avant, ISABIAL) es concep com una estructura funcional d’investigació biomèdica d’excel·lència multidisciplinària i translacional orientada a la investigació bàsica, clínica, epidemiològica i en serveis de salut, que radica en l’Hospital General Universitari d’Alacant. L’Institut està conformat per la Universitat d’Alacant (d’ara en avant, UA), la Universitat Miguel Hernández (d’ara en avant, UMH), la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant, FISABIO) i el Departament de Salut Alacant-Hospital General (d’ara en avant, DS), a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

ISABIAL persegueix potenciar la col·laboració i cooperació entre centres i grups d’investigació a fi de fomentar la investigació bàsica, clínica, tecnològica, epidemiològica i de serveis en salut; afavorir i desenvolupar programes i projectes d’investigació i la formació d’investigadors; vetlar per la qualitat, l’ètica i els principis deontològics de la investigació; fomentar la cultura de l’excel·lència en la investigació en salut, i promoure la translació dels resultats a la societat, al sistema sanitari, a la comunitat científica i al sistema econòmic, fomentant la innovació i la transferència de resultats.
 

I TROBADA D’INVESTIGADORS EN EL MARC DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA D’ALACANT (ISABIAL) – FUNDACIÓ FISABIO                                                                               

La "I Trobada d’investigadors ISABIAL ", realitzada el dia 7 de setembre de 2016 va reunir un centenar de científics de les entitats que conformen l’Institut (Fundació Fisabio, Universitat d’Alacant, Universitat Miguel Hernández i Departament de Salut Alacant-Hospital General) amb l’objectiu de presentar el treball dels diferents grups i promoure potencials col•laboracions i inclús aliances entre ells.

Van inaugurar la jornada Amparo Navarro Fauré (Vicerectora d’Investigació i Transferència de Coneixement de la Universitat d’Alacant),  Jacobo Martínez Santamaría (Director
gerent de la Fundació Fisabio), Miguel Angel García Alonso (Director gerent del Departament de Salut d’Alacant – Hospital General), Manuel Miguel Jordà Vidal (Vicerector d’Investigació i Innovació de la Universitat Miguel Hernández) i José Sánchez Payá (Director científic de l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant).

A continuació, el Dr. Payá va explicar als assistents l’estat actual de l’acreditació de l’Institut i  es va iniciar el torn de presentacions breus del treball que realitzen els diferents investigadors i/o grups d’investigació d’ISABIAL i les universitats participants.


A continuació, es detalla el llistat d’intervencions  i s’hi adjunten les presentacions:
 

Nombre

Entidad

Grupo / Presentación

1

Antonio Picó

ISABIAL

Patologia Mèdico-Quirúrgica Hipofisària

2

Juan José Ballesta

UMH

Analgesia y Patologías Extraneuronales

3

Manuela Domingo

ISABIAL

Innovació en Cures Infermers

4

Luis Gras

UA

Espectometria atòmica analítica

5

Hugo Cabedo

ISABIAL

Neurociències

6

Xavier Barber

UMH

Models i Aplicacions Estadístiques enProspectiva

7

Esperanza Merino

ISABIAL

Malalties Infeccioses

8

Teresa Ruiz

UA

Salut Pública

9

Luis Hernández

ISABIAL

Malalties Respiratòries

10

Francisca Colom

UMH

Biomedicina Aplicada

11

Gloria Peiró

ISABIAL

Càncer de Mama

12

José Miguel Sempere

UA

Immunologia

13

Javier Fernández

ISABIAL

Al•lèrgies

14

Jesús Vioque

UMH

Epidemiologia de la Nutrició

15

Carlos Van der Hofstdadt

ISABIAL

Psicologia Hospitalària

16

Frutos Marhuenda

UA

Metabolòmica i Anàlisi Quimiomètric

17

Paloma Vela

ISABIAL

Patologia de l’Aparell Locomotor

18

Blanca Lumbreras

UMH

Epidemiologia Clínica

19

Enrique de Madaria

ISABIAL

Pancreatologia

20

Mª Carmen Garrigós

UA

Anàlisi de Polímers i Nanomaterials

21

Carmina Wanden-Berghe

ISABIAL

Nutrició Clínica i HAD

22

José María Azorín

UMH

Brain-Machine Interface Systems

23

Clara Pérez Ortiz

ISABIAL

Atenció Primària

24

M. Flores Vizcaya

UA

Infermeria Clínica

25

Juan Miguel Ruiz

ISABIAL

Hemodinàmica

26

Mª Carmen Neipp

UMH

Comunicació i Salut

27

Ana Martínez

ISABIAL

Biobanc

28

Ignacio Moreno

UMH

Tecnologies Optoelèctriques

29

José Ángel Pérez

UMH

Industrialització de Productes d’Origen Animal

30

Francisco Rodríguez

UMH

Genòmica