Skip to Content
     
Intranet RRHH

Solicitud de información
   
 

Si desea solicitar infomación, realizar una sugerencia, mejora o cualquier otro comentario, rellene el siguiente cuestionario.

   

FISABIO Oberta

 

El portal de transparència de la Fundació Fisabio és una eina per a proporcionar i difondre de forma veraç la informació principal relacionada amb els serveis que presta i la seua gestió, garantint la transparència i el dret al lliure accés a la informació pública.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. (aquesta no té traducció al valencià en ser d'àmbit estatal)

Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

DECRETO 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Última actualització del portal de Transparència de la Fundació Fisabio a càrrec dels departaments Econòmic, Jurídic-Legal-RRHH i Comunicació: 23/03/2021. Periodicitat d'actualització: almenys semestral, excepte periodes més breus per al compliment de la normativa vigent.

Informació corporativa
 
 
 

Xifres
 

Relació amb els ciutadans