LA FUNDACIÓ

 

 

La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) és una entitat sense ànim de lucre de caràcter científic i assistencial, el fi primordial de la qual és el foment, impuls i desenvolupament de la investigació cientificotècnica, sanitària i biomèdica en la Comunitat Valenciana.

 

Fisabio integra i gestiona el mapa de la investigació sanitària que conformava el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública i les fundacions de l'Hospital Universitari Dr. Peset, Hospital General Universitari d'Alacant i Hospital General Universitari d'Elx, a més d'assumir l'activitat científica realitzada en altres 18 departaments de salut.

 

La Fundació Fisabio presta servei a més de 1.500 professionals de la xarxa sanitària valenciana, especialistes que treballen en projectes d'investigació i assajos clínics gestionats a través de Fisabio.
Des de l'1 de juliol de 2013, Fisabio també gestiona l'assistència sanitària que fins ara duia a terme la Fundació Oftalmològica del Mediterrani.

 

Entre els objectius de la Fundació Fisabio, destaquen:


•    Facilitar, promoure, desenvolupar i executar la investigació d'acord amb els plans d'investigació existents en la Conselleria de Sanitat.
•    Actuar com a centre motor de la investigació cientificotècnica i la innovació, aportant les bases necessàries per a afavorir la interacció amb els equips d'investigació localitzats en les universitats, hospitals, Consell Superior d'Investigacions Científiques i altres institucions del seu entorn.
•    Facilitar i promoure la formació dels professionals i dels investigadors de l'àmbit de la salut.
•    Realitzar i impulsar tot tipus d'estudis que generen coneixement en l'àmbit de la salut i l'atenció en general de la salut.
•    Cooperar i desenvolupar l'activitat assistencial.
 

Catàleg corporatiu

Estatuts de la Fundació

Pla d'actuació 2015