Unidad de Comunicación y Documentación
 
 
La Unitat de Comunicació i Documentació de Fisabio gestiona la comunicació interna i externa de la Fundació, s'encarrega del disseny i implementació d'accions de comunicació i gestiona la imatge corporativa de l'entitat. A més, exerceix les funcions de gabinet de premsa i coordina l'edició de publicacions, catàlegs i vídeos corporatius. 
 
Des de 2019, any que va superar el procés de registre en La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), la unitat forma part de la Xarxa d'Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (Xarxa UCC+i) com a membre acreditat.
 
 
 
La Unitat també porta a terme projectes de divulgació i comunicació científiques que inclouen diverses activitats i esdeveniments dirigits a audiències específiques, des d'adults a joves, les darreres amb el fi de despertar vocacions científiques entre l'alumnat.
 
Des d'aquesta Unitat es presta un servei especialitzat als investigadors i les investigadores de Fisabio, a qui dona suport en la cerca bibliogràfica, i es realitza el seguiment de totes les publicacions i la difusió selectiva de la informació mitjançant perfils de cerca personalitzats, mantenint als i les investigadores constantment  informats de totes les publicacions que pugan ser rellevants per als seus treballs.
 

Contacte:

Comunicació:
 
Mila Martínez. Telèfon: 96 192 59 64. Email: martinez_milnav@gva.es
 
Julia Belda.Telèfon: 96 192 63 30. Email: belda_jul@gva.es
 
Sergio Arnau. Telèfon: 96 192 63 30. Email: arnau_serara@gva.es
 
Sara Moreno. Telèfon: 96 192 63 30. Email: moreno_sartar@gva.es
 
Documentació:
 
Francisco Giner. Telèfon: 96 192 63 52. Email: giner_fju@gva.es