Unidad de Comunicación y Documentación

 

La Unitat de Comunicació i Documentació de Fisabio gestiona la comunicació interna i externa de la Fundació, s'encarrega del disseny i implementació d'accions de comunicació i gestiona la imatge corporativa de l'entitat. Així mateix, exercix les funcions de gabinet de premsa i coordina l'edició de publicacions, catàlegs i vídeos corporatius.

Des d'esta Unitat es presta un servici especialitzat als investigadors de Fisabio, als que s'ajuda en les seues busques bibliogràfiques, i es realitza el seguiment de totes les publicacions i la difusió selectiva de la informació per mitjà de perfils de busca personalitzats, mantenint els investigadors constantment informats de totes les publicacions que puguen ser rellevants per als seus treballs.

Contacte:

Comunicació:
 
Mila Martínez. Telèfon: 96 192 59 64. Email: martinez_milnav@gva.es
 
Julia Belda.Telèfon: 96 192 63 30. Email: belda_jul@gva.es
 
Sergio Arnau. Telèfon: 96 192 63 30. Email: arnau_serara@gva.es
 
Sara Moreno. Telèfon: 96 192 63 30. Email: moreno_sartar@gva.es
 
Documentació:
 
Francisco Giner. Telèfon: 96 192 63 52. Email: giner_fju@gva.es